Dream Garden

Zámeckou zahradu zalévalo odpoledni slunce, ptáčci unaveně štěbetali, včely sbíraly poslední zrníčka pylu... Jen král stromů – buk stál vznešeně a mocně na okraji zahrady a poskytoval příjemný stín. Jeho větve plnily ještě jeden důležitý úkol – držely odpovědně houpačku, pro malou zámeckou slečnu.

Holčička v šatech provázaných velikánskou mašlí se houpala pořád výš a sledovala zahradníka, který pečlivě stříhal odkvetlé květy růží a čas od času se ohnul a vytrhl ze záhonu jakousi rostlinku.

„Proč trháš kytičky?“ zeptala se holčička.
„To je plevel, nemá tady co dělat“ odvětil zahradník rozmrzele.
„A kde má být?“ nenechala se odbít.
„Na louce má místa dost, sem nepatří, tohle je zámecká zahrada“ odvětil zahradník, naházel zbytky pampelišek do koše a odcházel.

Holčička zvědavě seskočila z houpačky a běžela k záhonu růží. Hledala ten „plevel“. Na zemi zůstal ležet květ pampelišky, co vypadl z koše zahradníka a ona vykřikla: „Si tak krásný, žlutý, jako sluníčko! Proč tady nemůžeš zůstat?“ Rozběhla se za zahradníkem a dál a dál se vyptávala: „Proč je plevel, plevel? Proč je třeba stříhat keře? Proč mají růže trny?“ a zahradník rád odpovídal...

„Aha, tohle je růže. Zasadíš mi růže k houpačce?“
„Tam neporostou, je tam stín z buku“ odvětil zahradník.
„Tak mu zkrátíš větvě“ trvala na svém.
„Ne, nemůžu, je to král stromů!“

Buk zlověstně zašuměl a slunce se najednou schovalo za velký tmavý mrak.
„Snad se na mně nezlobí?“  zeptala se vystrašeně.
„Kde pak, žene se bouřka, utíkej se schovat! Déšť jistě dobře zalije zahradu“
….

Kapky deště silně bubnovaly na okno... Hanička se vzbudila, otevřela oči a nevěřícně koukala ven z okna. „Aha, byl to sen,“ pomyslela si. „Mamíííííí, mamííí já budu zahradnice!“  běžela oznámit novinu. „A znám krále stromů!“

REFERENCE

REFERENCE REFERENCE REFERENCE REFERENCE REFERENCE

Hranice vaší zahrady, udává pouze vaše vlastní představivost. 

Thomas D. Church

 

 

 

 

AKTUÁLNĚ NA ZAHRADĚ: